Szakdolgozatok
A Moodle keretrendszer lehetőségei a középiskolai oktatásban és mérés, értékelésben.
- szakdolgozat
Hogyan lehet használni az e-Learning, ezen belül a Moodle adta lehetőségeket a középiskolai oktatásban és mérés értékelésben. A dolgozatban leírom, hogyan és mire használom én a saját gyakorlatomban a Moodle keretrendszert. A dolgozatnak nem célja, hogy gyakorlati módszereket mutasson a Moodle működtetéséhez és moduljainak használatához. Annál inkább szól arról, hogyan milyen a tanulók viszonya az informatikai eszközökkel, és hogyan fogadták egy humán tantárgy keretein belül az e-Learning alkalmazását.
A dolgozatban ismertetem a legfontosabb IKT fogalmakat, az EU informatikai stratégiáját, rövid ismertetőt az e-Learning keretrendszerekről. Bemutatom a kutatást, amely egyszerű, négy válaszos állításokra kért választ a tanulóktól. Az állításokat hét téma köré csoportosítottam, tanuláshoz fűződő viszony, informatikai eszközhasználat, önálló tanulás folyamata, olvasás és videó viszonya, kommunikáció, ismeretmegosztás, a tanulás támogatása és számonkérés, ellenőrzés, valamint egy ATTLS válaszlehetőségeiben az én kérdéseimhez igazítva. Az eredmények nem minden esetben igazolták maximálisan a várakozásaimat, de az egyértelműen kiderült a gyerekek válaszaiból és felmérések eredményeiből, hogy mind a tanári munkát, és a tanulást is hatékonyan támogatja a Moodle.